Niños

Com a Servei d’Educació Infantil enfoquem la nostra tasca en què cadascú dels infants tingui una trobada personal amb Crist, arribant a través de les seves vides a les seves famílies. Escodrinyant les Escriptures, aprenent principis bíblics aplicables a la vida diària. El nostre objectiu és Incentivar i capacitar-los amb eines adequades a la seva edat perquè siguin nens capacitats per portar l’Evangeli a tot el seu entorn, de manera que altres coneguin de Jesús.

Si sou papa, voleu que el vostre nen faci part d’aquest servei entri en contacte amb el servei de Nen de l’Església. Seria una honra i honor poder ensenyar al seu fill el camí del Senyor.

Com a servei basem el nostre ensenyament en les paraules de Jesús que va dir:

Mateu 19:13 Llavors li van ser presentats uns nens, perquè posés les mans sobre ells, i pregués; i els deixebles els van reprendre. Mateu 19:14 Però Jesús va dir: Deixeu als nens venir a mi, i no els ho impediu; perquè dels tals és el regne del cel.

Amb aquest manament del Senyor Jesús edifiquem el nostre servei i la vida de cada nen que participa a l’Església.

Una salutació del servei de Nens Espai Ample.

Scroll al inicio