Pastors

Estimats amics i germans.

Gust a saludar-los.

Herbert i Ellen Balioni són els pastors principals de l’Església de Déu Déu Espai Ample a Girona.

Pastoregen aquesta bella congregació des de l’any 2015. Sempre confiats en la Paraula de Déu que es troba a Jerèmies 29:11, i que a més recolza el seu servei que es diu que vosaltres teniu bé: “Jo malament, per donar-vos la fi que espereu”.

Arran d’aquesta clara paraula del Senyor han decidit acceptar el desafiament de començar al ministeri pastoral. I avui dia es troben pastorejant Espai Ample amb l’ajuda del Senyor.

Expressen el servei amb aquestes paraules:

…Ens gaudim en saber que estem fent la voluntat del Senyor;

a més és un privilegi poder servir-lo. Herbert i Ellen Balioni.

Tots dos posen una Diplomatura en Teologia per les Assemblees de Déu a Espanya.

Creuen fermament en la importància de l’anomenat i de la preparació teològica pel servei en l’obra de Déu.

Servents de Déu sempre disposats i també posats per a la defensa de l’evangeli.

Agraïts a tots aquells que els donen suport fidelment en tota aquesta tasca de l’extensió del regne de Déu a Espanya.

Una salutació en Crist.