Homes

Benaurat l'home que troba la saviesa, i que obté la intel·ligència. (Provervis 3:13)

El grup d’homes de Valor existeix per lloar i glorificar el nom de nostre Senyor Jesucrist. La nostra visió com a homes és edificar-nos passant un temps junts, en el qual ens edifiquem i ens cuidem l’un a l’altre per tenir un creixement espiritual com ell Senyor Jesucrist Ens mana en la seva santa paraula.

Com a Homes volem tenir el caràcter de Crist format en nosaltres i així poder construir les nostres famílies saludables, preparades i capacitades per transmetre els valors de la seva paraula a tots els qui ens envolta.

Per això les bases del servei homes de valors es troben a 2º Timoteu 2:2 on ell Apòstol Pau diu:

El que has sentit de mi davant de molts testimonis, això encarrega homes fidels que siguin idonis per ensenyar també a altres.

Com a objectiu de creixement, tenim preparat les nostres reunions  una vegada cada quinze dies sent diumenge el nostre dia de reunió. Seria un honor que vinguessis a participar amb nosaltres i passar un bell temps en comunió.

Una salutació del grup d’homes de valors.