Declaración de la Visión

La nostra visió sorgeix de l’enteniment del que Déu es proposa fer per i mitjançant

la seva església. La Gran Comissió continua sent el nostre mandat de Crist.

L’Església de Déu serà:

1. Un moviment compromès amb l’autoritat de les Santes Escriptures quant a fe i direcció.

2. Una comunitat fraternal l’adoració de la qual atregui el poder de Déu a la vida de la església i ho estengui a través de les vides dels creients.

3. Un cos dirigit per l’Esperit, entenent plenament que el baptisme amb el Esperit Sant és tant una benedicció personal, com una capacitació de poder per el testimoniatge i servei al compliment de la Gran Comissió.

4. Un poble amb gana de Déu, que experimenti la presència de Déu i es meravelli de la seva santedat a mesura que conforma les vides dels creients a la imatge de Crist.

5. Una església nova testamentària, enfocada a la congregació local, on el pastor/ la pastora alimenti i guiï els membres a l’exercici dels dons espirituals al servei.

6. Una església que estimi totes les persones i s’oposi a qualsevol acció o política discriminatòries en contra de qualsevol grup o individu a causa de raça, color o nacionalitat.

7. Un moviment que s’interessi i preocupi pel dolor i la solitud dels perduts, mitjançant ministeris dinàmics d’evangelització, discipulat i enfortiment espiritual.

8. Una església Cristo-cèntrica, orientada cap a les persones i sensible a les seves necessitats en tots els programes i servei.

9. Un moviment que promogui polítiques i servei que reflecteixin un esforç sincer de ser pertinent a cada generació.

Compromesos amb La nostra Missió i Visió.

Scroll al inicio