Adolescentes

El servei dels adolescents té com a objectiu guiar cadascun dels seus integrants pel que fa a la vida cristiana, oferint-los les orientacions correctes i els consells pel que fa als qüestionaments propis d’aquesta etapa. Sempre fonamentada a la Paraula de Déu. De tal manera arribin a ser cristians madurs, equilibrats, influint en el seu entorn positivament (família, escola, església, societat, etc).

El nostre servei està edificat en aquestes paraules d’apòstol Pau que diu:

«Fug, doncs, de les passions juvenils i segueix la justícia, la fe, l’amor i la pau amb què de cor pur invoquen el Senyor.»2 Timoteu 2:22

Les nostres reunions estan totalment preparades per a la seva edat, aconseguint així l’objectiu d’arribar a comprendre adolescent i poder ajudar-lo en aquesta etapa de la seva vida amb la paraula del Senyor.

Si voleu que el vostre fill faci part del servei d’adolescent seria un honor poder rebre’l. Poseu-vos en contacte amb el responsable del servei, serà un gust poder ajudar-vos.

Una salutació del ministeri adolescent Espai Ample.

Scroll al inicio